Muốn gia đình khỏe mạnh, cần chú ý các mẹo phong thủy sau

(Blogtamsu) - Con người ta cần có một cơ thể khỏe mạnh thì mới có đủ điều kiện công tác, sinh hoạt. Vì thế vấn đề sức khỏe gia đình chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống gia đình, chủ nhà cũng cần chú ý một số phương diện phong thủy để nâng cao chất lượng ngôi nhà.