Năm 2024: 3 trường hợp thẻ BHYT không có giá trị sử dụng, 3 đối tượng được hoàn tiền ai không biết quá phí

Theo quy định những trường hợp này thẻ BHYT không có giá trị sử dụng và những người được hoàn tiền bảo hiểm tự nguyện ai cũng nên biết sớm.

Ngày 14/5/2024, Thời báo Văn học Nghệ thuật đã đăng tải thông tin với tiêu đề: "Năm 2024: 3 trường hợp thẻ BHYT không có giá trị sử dụng, 3 đối tượng được hoàn tiền ai không biết quá phí". Nội dung cụ thể như sau:

3 trường hợp thẻ BHYT không có giá trị sử dụng năm 2024

Tuy nhiên, thẻ BHYT sẽ không có giá trị sử dụng trong các trường hợp sau đây:

- Những trường hợp thẻ BHYT đã hết thời hạn sử dụng thì không còn giá trị sử dụng

- Những trường hợp thẻ BHYT đã bị sửa chữa, tẩy xoá sẽ không có giá trị sử dụng

- Những trường hợp thẻ BHYT mà người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia BHYT.

3 trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện

Căn cứ khoản 6 Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định mà trong thời gian đó thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó:

Trường hợp nào được hoàn tiền BHYT tự nguyện

- Những trường hợp người dân đã dừng tham gia BHYT tự nguyện và chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì có thể được hoàn tiền BHYT tự nguyện

- Những trường hớp người dân đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định sẽ được hoàn tiền BHYT

- Những trường hợp mà người tham gia BHYT không may bị ch;ế;t hoặc Tòa án tuyên bố là đã ch;ế;t sẽ được hoàn tiền BHYT

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

- Người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 03 tháng trước ngày 01/01/2018; người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng từ ngày 01/01/2018 trở đi;

- Những trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, sóc, làng, tổ dân phố, khu, khu phố;

- Những trường hợp người lao động giúp việc gia đình;

- Những trường hợp người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương;

- Những trường hợp là xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

3 trường hợp thẻ BHYT không có giá trị sử dụng

- Những trường hợp là người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình;

- Những trường hợp là người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH;

- Những trường hợp là người tham gia khác.

Trước đó, báo Sức khỏe & Đời sống đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "3 trường hợp được hoàn trả tiền đóng BHYT ít người biết". Nội dung cụ thể như sau:

Bảo hiểm y tế là một trong những loại bảo hiểm bắt buộc ở nước ta hiện nay. Việc quy định đây là bảo hiểm bắt buộc nhằm mang lại sự công bằng về chăm sóc sức khỏe cho người dân, đảm bảo mọi công dân đều có cơ hội được khám chữa bệ;nh, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo… giúp họ bớt đi gánh nặng tài chính khi ốm đau. 

Tuy nhiên, theo quy định, có 3 trường hợp được trả lại tiền đóng BHYT người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của mình.

Nếu thuộc 3 đối tượng theo quy định, người dân sẽ được trả lại tiền đã đóng BHYT. Ảnh minh họa.

Các trường hợp được hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế

Theo quy định hiện hành, người tham gia BHYT sẽ được hoàn trả lại tiền đóng nếu thuộc một trong 03 trường hợp sau:

- Trường hợp 1: Người tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới)

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng.

- Trường hợp 2: Người tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng được điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực.

- Trường hợp 3: Người tham gia bị ch;ế;t trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng.Thay đổi về điều kiện được thanh toán 100% BHYT năm 2023

Điểm d, Điểm đ, Khoản 1, Điều 14, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định, điều kiện để người tham gia BHYT được thanh toán 100% chi phí trong khi khám, chữa bệ;nh đúng tuyến như sau:

Chi phí khám chữa bệ;nh 1 lần thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

Người bệ;nh tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệ;nh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở. Do đó, khi lương cơ sở tăng từ 1/7/2023 thì người bệ;nh sẽ được thanh toán 100% chi phí BHYT khi khám chữa bệ;nh đúng tuyến nếu:

Chi phí khám, chữa bệ;nh 1 lần thấp hơn 270.000 VNĐ (trước đó là 223.500đ)

Người bệ;nh đóng BHYT 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệ;nh trong năm lớn hơn 10,8 triệu đồng (trước đó là 8,94 triệu đồng).