Chính sách tiền lương mới của hơn 130.000 công chức đang hưởng lương đặc thù

Theo Nghị quyết 01/2021/UBTVQH15, tới đây các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù sẽ bị bãi bỏ. Vậy tiền lương mới của hơn 130.000 công chức đang hưởng lương đặc thù sẽ như thế nào?

Trang thông tin Luật Việt Nam ngày 10/06/2024 có bài viết đưa thông tin với tiêu đề: "Chính sách tiền lương mới của hơn 130.000 công chức đang hưởng lương đặc thù". Với nội dung như sau: 

Theo Nghị quyết 01/2021/UBTVQH15, tới đây các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù sẽ bị bãi bỏ. Vậy tiền lương mới của hơn 130.000 công chức đang hưởng lương đặc thù sẽ như thế nào?

Chính sách tiền lương mới của hơn 130.000 công chức đang hưởng lương đặc thù

công chức đang hưởng lương đặc thù
Rất có thể sau 01/7/2024, những đối tượng bị bãi bỏ khoản lương đặc thù sẽ được hưởng một khoản lương bảo lưu chênh lệch.

Mặc dù hiện nay vẫn chưa có thông tin cụ thể về khoản lương đặc thù, tuy nhiên nhằm đảm bảo sự chênh lệch phù hợp giữa mức lương trước và sau cải cách, thì rất có thể sau 01/7/2024, những đối tượng bị bãi bỏ khoản lương đặc thù sẽ được hưởng một khoản lương bảo lưu chênh lệch.

Hiện nay, theo Nghị quyết 01/2021/UBTVQH15, việc phân bổ dự toán chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể đối với các cơ quan đơn vị, tổ chức đặc thù trung ương được quy định như sau:

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, các cơ quan, đơn vị này phải áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất; bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù.

Theo đó có thể hiểu, khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ thống nhất lại chế độ lương, phụ cấp, thu nhập và bãi bỏ cơ chế, chính sách tiền lương và thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước đang áp dụng cơ chế chính sách khoán chi hoặc cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù.

Tuy nhiên, việc bãi bỏ các khoản thu nhập đặc thù, cơ chế, chính sách tiền lương rất có thể sẽ khiến tiền lương mới bao gồm cả phụ cấp của cán bộ, công chức còn thấp hơn so với trước khi cải cách tiền lương.

Vì vậy, theo Cổng thông tin của Bộ Nội vụ, nếu lương cơ bản và phụ cấp sau cải cách tiền lương lại thấp hơn so với trước cải cách thì những đối tượng bị bãi bỏ khoản lương đặc thù sẽ hưởng một khoản lương bảo lưu chênh lệch. Mức bảo lưu sẽ giảm tương ứng với sự điều chỉnh tiền lương mới hàng năm trong những năm tiếp theo.

Nói tóm lại, về cơ bản, mức lương của các cán bộ, công chức, viên chức sẽ được cân nhắc, sắp xếp sao cho sau cải cách tiền lương, việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng.

Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ đưa ra giải pháp xử lý đối với mức lương của những trường hợp được tuyển dụng trước cải cách tiền lương nhằm đảm bảo sự hợp lý so với mức lương của những người được tuyển dụng sau khi cải cách tiền lương tại các cơ quan, đơn vị hiện đang được hưởng lương đặc thù.

Tiếp đến, báo Vietnamnet ngày  01/11/2023 cũng có bài đăng liên quan với thông tin: Hơn 134.000 cán bộ, công chức sẽ được bảo lưu lương đặc thù từ 1/7/2024. Nội dung được đưa như sau:

Có khoảng 134.284 cán bộ, công chức tại 36 cơ quan, đơn vị đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập lương đặc thù có thể hưởng mức lương và phụ cấp mới thấp hơn trước nên dự kiến được bảo lưu mức hiện hành khi cải cách tiền lương từ 1/7/2024.

Một trong những nguyên tắc khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27, Trung ương 7 khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp là “chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng”.

Theo phương án cải cách chính sách tiền lương đang được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này để áp dụng từ 1/7/2024, chính sách tiền lương mới có 5 bảng lương gồm: 1 bảng lương chức vụ, chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp công lập) từ Trung ương đến cấp xã; 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang.

PhamThiThanhTra.jpg
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, khi thực hiện cải cách tiền lương, 5 bảng lương mới sẽ thay thế cho bảng lương theo hệ số hiện nay đã tồn tại từ năm 2004. Theo đó, hệ thống bảng lương mới được xây dựng theo vị trí việc làm và theo chức danh lãnh đạo, quản lý, loại bỏ hết những cơ chế chính sách tiền lương đặc thù.

Bộ trưởng Nội vụ cho biết, qua rà soát, có 36 cơ quan, đơn vị của một số ngành không còn được hưởng chính sách lương đặc thù. Thậm chí, nếu xây dựng bảng lương chạy ngang thì có một số cơ quan có thể bị giảm 50% lương. 

134.284 cán bộ, công chức có thể được bảo lưu lương đặc thù

Hiện nay, đối tượng không thuộc các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù (có tiền lương tăng thêm ngoài chế độ chung) gồm: Lực lượng vũ trang và viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính đều có mức lương và phụ cấp mới cao hơn so với trước khi cải cách tiền lương.

Bên cạnh đó, có khoảng 134.284 cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù (có tiền lương tăng thêm ngoài chế độ chung từ 0,66 lần đến 2,43 lần), chiếm khoảng 6,78% so với tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức sẽ hưởng tiền lương mới (kể cả phụ cấp) có thể thấp hơn so với trước khi cải cách. 

Bởi, Nghị quyết số 1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định đối với các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước đang áp dụng cơ chế chính sách khoán chi hoặc đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù khi thực hiện cải cách tiền lương thì phải áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất; bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù.

Vì vậy, khi cải cách tiền lương, các trường hợp này vẫn phải thực hiện chuyển xếp vào lương mới. Và khi bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù, thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2024, tiền lương mới, kể cả phụ cấp của những cán bộ, công chức này có thể thấp hơn so với trước khi cải cách tiền lương. 

Tuy nhiên, Nghị quyết số 27 cũng nêu rõ nguyên tắc “chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng”.

Quochoi.jpg
Cải cách tiền lương là một trong những nội dung được đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội. Ảnh: Quốc hội

Vì vậy, Chính phủ đưa phương án, nếu lương cơ bản cộng phụ cấp mới thấp hơn so với tiền lương hiện hưởng (bao gồm cả tiền lương tăng thêm) trước cải cách tiền lương thì họ được hưởng lương bảo lưu chênh lệch. Mức bảo lưu chênh lệch này sẽ giảm tương ứng khi điều chỉnh tăng tiền lương mới hàng năm. 

Việc quy định cho hưởng bảo lưu chênh lệch này là phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết số 27, bảo đảm công bằng giữa các đối tượng hưởng lương trước và sau khi cải cách tiền lương.

Đồng thời, để xử lý bất hợp lý đối với các trường hợp được tuyển dụng mới (sau khi cải cách tiền lương) ở 36 cơ quan, đơn vị hưởng lương đặc thù, Chính phủ đề nghị các đối tượng này khi xếp theo lương mới cũng cho áp dụng mức chênh lệch tương ứng với những người đã tuyển dụng trước khi cải cách tiền lương.

DÀNH 11.100 TỶ ĐỒNG ĐỂ ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU 

Một trong những điều nhiều người băn khoăn là khi thực hiện cải cách tiền lương có tăng lương hưu hay không? 

Với chính sách tiền lương mới theo phương án cải cách tiền lương mới của Chính phủ, dự kiến tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm từ ngân sách trong giai đoạn 2024 - 2026 là hơn 499.000 tỷ đồng. 

Theo đề xuất của Chính phủ trong 499.000 tỷ đồng để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương từ 2024 – 2026, ngoài việc dành 470.000 tỷ đồng chi cho cải cách tiền lương, Chính phủ dành 11.100 tỷ đồng dùng để điều chỉnh lương hưu và 18.000 tỷ đồng chi trợ cấp ưu đãi người có công.

Như vậy, khi thực hiện cải cách tiền lương thì đồng thời lương hưu cũng như trợ cấp ưu đãi người có công cũng được điều chỉnh tương ứng.

Tổng hợp