• Những mũi tiêm quan trọng cho trẻ sơ sinh

    27/08/2016

    Với trẻ sơ sinh, việc tiêm phòng ngay từ khi lọt lòng là cần thiết để tránh được những nguy cơ sức khỏe về sau. Các bậc cha mẹ cần chú ý tiêm đủ cho trẻ từ những năm tháng đầu đời.